over de cursus

China en India, samen goed voor een derde van de wereldbevolking, zijn op weg de nieuwe economische grootmachten te worden. Onze ICT besteden we uit aan India, en China fabriceert een aanzienlijk deel van onze consumptiegoederen. Maar de import uit Aziatische landen bestaat niet alleen uit goedkope consumptieartikelen.

Onze interesse voor de oosterse cultuur is met name sinds de jaren ’60 onmiskenbaar. In eerste instantie is er de associatie met wierook, kruidenthee en yoga- en meditatie-cursussen, of met acupunctuur, reiki en feng shui, of juist met ‘martial arts’ als tai chi en aikido. In tegenstelling tot de stereotypering is het oosterse denken niet zweverig, abstract of esoterisch, maar benadrukt het juist het concrete, het praktische en het hier en nu. Terwijl wij met assertiviteitstrainingen, time management, multi-tasking en een resultaatgerichte mind-set onze productiviteit en controle proberen te vergroten, wijst de oosterse filosofie op een minder krampachtige omgang met ‘de dingen.’ De laatste jaren worden inzichten uit het boeddhisme en taoïsme therapeutisch en pedagogisch ingezet als mindfulness.

Niet alleen op spiritueel vlak, maar vooral ook op filosofisch gebied is het oosterse denken voor ons interessant. Te meer daar de westerse filosofie sinds de 19e eeuw in toenemende mate kritiek op haar eigen vooronderstellingen heeft, en die kritiek lijkt overeen te stemmen met oosterse ideeën. Bijvoorbeeld ons subject-begrip (opvatting van de persoonlijke identiteit), ons idee over objectieve kennis, ons beeld van de natuurlijke werkelijkheid, en onze opvattingen over taal. Kritiek vanuit de filosofie van de 20e eeuw is dat het westerse denken een beheersend denken is. Precies het tegenovergestelde kenmerkt de oosterse filosofie: I.p.v. dingen en doelen staan processen centraal, i.p.v. het Absolute het relatieve, i.p.v. ‘het zijn’ de leegte, en i.p.v. de Waarheid de gegeven werkelijkheid.

De oosterse filosofie heeft haar oorsprong in een revolutie in het denken van 700 tot 200 v.Chr. zoals die ook plaats heeft gehad in Griekenland en elders ter wereld in dezelfde periode. In deze drie-delige cursus zal ingegaan worden op stromingen die hun oorsprong vinden in India en China, te weten: boeddhisme, taoïsme en confucianisme.

over de docent
Drs. Edward van der Tuuk studeerde Sociale filosofie, wetenschap & samenleving, en ethiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde af op de ethische implicaties van de wettelijke erkenning van ‘intrinsieke waarde’ in de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren en de Wet op de Dierproeven in relatie tot moderne biotechnologie. Zijn interesse gaat vooral uit naar evolutietheorie, antropologie, ideeëngeschiedenis, kennissociologie en godsdienstwetenschap. Naast zijn werk als docent voor het Instituut voor Filosofie, het HOVO, de SeniorenAcademie, de Volksuniversiteit en de USVA is hij werkzaam als onafhankelijk documentairemaker.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s